In het werk van Joop staan mens en beweging centraal maar ook dieren en hun eigenaardigheden zijn regelmatig onderwerp van zijn beelden. Als scherp observator brengt hij vaak een opzettelijke vertekening van de werkelijkheid in zijn beelden aan. Uitgangspunt is steeds een krachtige dynamiek die de ziel van het beeld  weerspiegelt.